ro    en 
start
Cine suntem?
Loading

04.02.2016: Anunt 

referitor la organizarea interviului corespunzator procedurii de selectie si evaluare

a canditatilor pentru desemnarea membrilor

Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare  

- sesiunea ianuarie 2016 - februarie 2016 -( PDF )
18.01.2016: Anunț 

privind procedura de selecție și evaluare a candidaţilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere

 al Fondului Român de Contragarantare S.A.

 – sesiunea ianuarie 2016 - februarie 2016 –

 

Anunt privind procedura de selectie si evaluare a candidatilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare - sesiunea  ianuarie-februarie 2016 –  ( PDF )


Formular 1 - Lipsa antecedentelor penale ( PDF ) ( DOC ) 

Formular 2 - Lipsa conflict de interese ( PDF ) ( DOC ) 

Formular 3 - Lipsa revocarii din functia de administrator ( PDF ) ( DOC ) 

Formular 4 - Fisa specificatiilor de referinta ( PDF ) ( DOC )
 

 

***

 

 

acrobat OUG 23 din 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare 


acrobat Actul Constitutiv al S.C. Fondul Roman de Contragarantare S.A.

 

acrobat Regulament de organizare si functionare al FRC

 

acrobat Sinteza privind activitatea Fondului Roman de Contragarantare S.A. (FRC)